Kindercentrum

De Kleine Markies

buitenschoolse opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Buitenschoolse opvang Octokids biedt Voorschoolse opvang, Naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen van BS Octopus.

 

Voorschoolse opvang(VSO):

VSO wordt afgenomen in blokken van een uur (7.30u-8.30u) en wordt altijd afgenomen met een 40-weken pakket. Indien gewenst kan de VSO al afgenomen worden vanaf 6.30 uur. VSO wordt geboden op alle schooldagen.

 

Naschoolse opvang(NSO):

NSO wordt afgenomen in blokken van minimaal 3 uur(14.30u-17.30u) en kan afgenomen worden met een 40-weken of een 52-weken pakket. Woensdagmiddag bestaat uit twee blokken: 12.00u-15.00u en 15.00u-17.30u. Indien gewenst kan de NSO verlengd worden tot 18:00 uur of 18.30 uur.

Vakantie opvang:

Vakantie opvang start om 7.30u en loopt tot 18.00u. Op aanvraag is opvang mogelijk vanaf 6.30u. Het is niet alleen mogelijk om een hele dag te komen, maar ook een dagdeel. De ochtend 7.30u-13.00u en/of de middag 13.00u-18.30u.

 

Mogelijke afname VSO en NSO:

Het 40-wekenpakket regelt de opvang tijdens de 40 schoolweken op vaste dagen. Bij dit pakket gaan wij ervan uit dat uw kind er tijdens de schoolvakanties niet is.

Het 52-wekenpakket regelt de NSO gedurende de 40 schoolweken op vaste dagen én opvang gedurende de vakantieweken van 7.30u-18.00u op dezelfde dagen als de afname van NSO. Op aanvraag gaan we 6.30u open in de vakantie. Als u dus elke maandag NSO afneemt, heeft u in de schoolvakanties recht op een hele dag opvang.

 

Incidentele VSO en NSO 

Kunt u afnemen als u niet elke week opvang nodig heeft of steeds op wisselende dagen. Wel reserveert dan per blok en niet per uur. VSO altijd één uur en NSO altijd 3 uur)

 

Incidentele vakantie opvang 

Kunt u afnemen per dagdeel: de ochtend 7.30u-13.00u en/of de middag 13.00u-17.30u

Elk pakket heeft zijn eigen uurtarief, welke af te lezen is in het tarievenoverzicht. De uren per jaar worden getotaliseerd en gedeeld door 12 maanden. Elke maand betaalt u 1/12 deel van de jaarprijs, ook gedurende de vakanties. Hoewel het uurtarief van een kleiner pakket hoger is, is het gemiddelde tarief per maand lager, omdat u ook in de vakanties de maandfactuur moet voldoen. 

 

Studiedagen zijn alleen meegenoimen in het 52 weken pakket.  Mensen met een 40 weken pakket dienen dit afzonderlijk aan te vragen.