Kindercentrum

De Kleine Markies

VASTE DAGopvang

VASTE DAGOPVANG

Vaste dagopvang wordt aangeboden in dagdelen van 5,5 uur:’s ochtends van 7.30-13.00 en ’s middags van 13.00 – 18.30 uur.

De Kleine Markies opent om 6.30 uur. U kunt vanaf die tijd verlengde opvang reserveren.

Op het tarievenoverzicht staat het uurtarief voor één dagdeel vermeld. Tevens treft u het tarief per maand aan voor één dagdeel. Dat is het bedrag dat maandelijks aan u gefactureerd wordt.

Het aanbod kinderdagopvang kunt u afnemen:

  • Gedurende schoolweken, 40 wekenpakket

           Bij een 40 wekenpakket gaan wij ervan uit dat uw kindje er tijdens de schoolvakanties niet is.

  • Alle weken van het jaar, 52 wekenpakket 

           Bij een 52 wekenpakket, houden wij alle weken van het jaar rekening met de komst van uw kindje. 

 

Elk pakket heeft zijn eigen uurtarief, welke af te lezen is in het tarievenoverzicht. De uren per jaar worden getotaliseerd en gedeeld door 12. Elke maand betaalt u 1/12 deel van de jaarprijs, ongeacht of er vakanties worden afgenomen in de betreffende maand. Hoewel het uurtarief van een kleiner pakket hoger is, is het gemiddelde tarief per maand lager, omdat u ook in de vakanties de maandfactuur moet voldoen.

Gaat u tussentijds op vakantie, dan kunt u de niet gebruikte dagen op een ander moment binnen uw pakket inzetten als ruildagen. Ruildagen kunnen worden aangevraagd via de ouderportaal en worden alleen goedgekeurd als de groepsplanning dit toelaat. Ruilen is een coulance vanuit onze kant, het is geen recht waarvan gebruik gemaakt kan worden.