Kindercentrum

De Kleine Markies

observeren

OBSERVEREN

Observeren en ontdekken van een eventuele zorg.

 

Uiteraard willen ouders weten hoe het met hun kind gaat. De pedagogisch medewerker observeert kinderen tijdens hun spel. Zo kunnen zij ondersteunen waar nodig. Ouders krijgen na een observatie een gesprek om de bevindingen te bespreken.

 

Wanneer de ontwikkeling van een kind niet verloopt zoals verwacht of de pedagogisch medewerkers hebben het idee dat een kind niet lekker in z’n vel zit handelen wij conform het protocol ‘kinderen die opvallen’. Dit protocol ligt ter inzage op 'De Kleine Markies’.

 

Ten alle tijden worden ouders betrokken bij de eventuele stappen die gezet worden. Indien nodig kan ook de vestigingsmanager gevraagd worden om advies. Mocht het wenselijk zijn derden te betrekken bij de aanpak of mocht er doorverwezen worden naar derden dan gebeurt dit altijd in samenspraak met ouders en vestigingsmanager.

De rapportages van de observaties worden na toestemming van de ouders mee gegeven naar de basisschool. Zo is er een doorgaande lijn voor het kind. De basisschool kan verder waar De Kleine Markies is gebleven.