Kindercentrum

De Kleine Markies

Onze visie

ONZE VISIE

Kindercentrum De Kleine Markies vindt het belangrijk dat een kind zich prettig voelt in de groep. Een kind wat zich prettig voelt zal zich beter kunnen ontwikkelen dan wanneer het zich onprettig voelt.

 

Om zich prettig  te voelen heeft het kind de volgende basisbehoeften:

  • Het kind wil zich gewaardeerd voelen in wat hij kan en dit in zijn eigen tempo kunnen doen(persoonlijke competentie)

  • Het kind wil het gevoel hebben dat mensen hem waarderen en met hem om willen gaan (sociale competentie)

  • Het kind wil het gevoel hebben dat hij iets kan ondernemen zonder dat anderen hem daarbij moeten helpen(zelfstandigheid).

 

Om aan deze behoeften te kunnen voldoen, heeft een pedagogisch medewerker de taak om kinderen gedurende de hele dag te ondersteunen, uit te dagen en vertrouwen te geven.

 

Het kind moet zich veilig voelen en moet ervaren dat er spelenderwijs ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Elk kind heeft zijn eigen tempo in zijn ontwikkeling op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en verstandelijk terrein. 

 

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilig en vertrouwde omgeving en zorgen voor ontwikkelingskansen voor de kinderen. Deze  kansen ziet Kindercentrum De Kleine Markies tijdens het spelen, de verzorging en tijdens het meedoen met de dagelijkse bezigheden.

 

Ter ondersteuning van de verschillende ontwikkelingen maar met name de taalontwikkeling, bieden de pedagogisch medewerkers de twee en driejarige peuters het Voor-en Vroegschoolse Educatie programma Piramide aan.