Kindercentrum

De Kleine Markies

ouders en inspraak

OUDERS EN INSPRAAK

Kindercentrum De Kleine Markies vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de opvang van hun kinderen.
Daarom staat gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en pedagogisch medewerkers centraal.

 

Wij vinden het dan ook belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers elkaar informeren en dat wij, waar nodig, ondersteuning kunnen bieden aan de ouders. Waar het gaat om het programma VVE is het zeer wenselijk dat ouders thuis voortborduren op dat wat De Kleine Markies aanbiedt. Daarom wordt met regelmaat nieuwsbrieven verstuurd en kan het gebeuren dat ouders gevraagd wordt zo nu en dan ‘mee te helpen’ aan een activiteit.

Een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerker en ouders is een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken. Bovendien zijn en blijven de ouders de eerstverantwoordelijke opvoeders voor hun kind.

 

Bij de communicatie verdient de ouder respect als ervaren opvoeder en de pedagogisch medewerker verdient respect voor haar, door studie en ervaring, opgebouwde deskundigheid. Over en weer vullen partijen elkaar aan en leren van elkaar.

Oudercommissie 

 

Wie zijn we?
Wij zijn ouders van kinderen uit verschillende groepen van Kindercentrum De Kleine Markies. Samen vormen wij de oudercommissie.

 

Wat doen we?
Als oudercommissie behartigen wij de belangen van kinderen en ouders van De Kleine Markies.

Wij geven ook advies over de kwaliteit met betrekking tot het pedagogisch beleid, veiligheid, gezondheid en andere zaken. Hiervoor komen we minstens vier keer per jaar samen om deze zaken te bespreken. Bij deze bijeenkomsten zijn de vestigingsmanager en een medewerker van het kindercentrum aanwezig.

 

Waarom zijn we er?
Wij willen graag meedenken over alle zaken die betrekking hebben op het kindercentrum. Op die manier kunnen we samen zorg dragen voor het welbevinden van onze kinderen.

Daarnaast is het wettelijk bepaald dat een kindercentrum een oudercommissie moet hebben.

 

Wat kunt u doen?
Wanneer u vragen of ideeën heeft is het erg fijn als u die aan ons laat weten, zodat wij dat kunnen meenemen in onze bijeenkomsten. U kunt natuurlijk ook bij ons aangeven dat u graag zou meehelpen. Dat kan zijn bij het voorbereiden van bijvoorbeeld (knutsel)activiteiten of het verzamelen van materiaal bij een thema.

Wilt u ook deel uitmaken van de oudercommissie?
Wanneer u ook actief wilt meedenken, als lid van de oudercommissie, kunt u dit doorgeven aan de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons mailen:      oc@dekleinemarkies.nl

U mag ons altijd aanspreken in de gang of op de groep


De oudercommissie communiceert met ouders door middel van nieuwsbrieven.