Kindercentrum

De Kleine Markies

Tarieven

Wet kinderopvang voor werkende ouders


Ouders die beiden werken en een nationaliteit uit de Europese Gemeenschap hebben, krijgen een tegemoetkoming op de uurprijs van de overheid. Voor de dagopvang 2024 is deze tegemoetkoming gebaseerd op een maximale uurprijs van € 10,25 en is inkomensafhankelijk. Bij de allerlaagste inkomens bedraagt de tegemoetkoming voor het eerste kind 96% van dit bedrag. Ook voor tweede en volgende kinderen wordt 96% van de maximale uurprijs vergoed. U kunt uw eigen berekening maken op www.toeslagen.nl.

 

Let op:

  • Vanaf 2023 is er geen koppeling meer tussen het maximum aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en het aantal contracturen van de ouder met de kleinste arbeidsovereenkomst.

 

In de Wet Kinderopvang is de financiering van de kinderopvang geregeld. De wet regelt de wijze waarop ouders en overheid de kosten delen. Deze verdeling is inkomensafhankelijk. De ouder is de centrale spil in deze regeling.


Dat betekent:

  • Dat de ouder een contract met de kinderopvanginstelling van zijn of haar keuze moet afsluiten.

  • Dat de ouder zelf een offerte aanvraagt bij een instelling voor kinderopvang, die als basis kan dienen voor de aanvraag van de tegemoetkoming door de overheid.

  • Dat de ouder zelf bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst de tegemoetkoming kinderopvang aan moet vragen (www.toeslagen.nl).