Kindercentrum

De Kleine Markies

Vrijetijd voor baby's

VRIJETIJD VOOR BABY'S

Een groot deel van de dag brengen baby’s slapend door. Daarnaast worden baby’s tijdens de momenten dat ze wakker zijn goed verzorgd door de pedagogisch medewerkers, zoals op tijd een fles, eten en een schone luier. Tijdens deze momenten wordt door de pedagogisch medewerkers extra aandacht aan de baby’s geschonken.

Als de baby’s steeds minder gaan slapen en de periodes van wakker zijn dus langer worden, krijgen de baby’s steeds meer ‘vrije tijd’. Tijdens deze wakkere periodes kunnen pedagogisch medewerkers niet elk moment aandacht geven aan de baby. Toch zorgen onze pedagogisch medewerkers voor dat baby’s tijdens deze momenten tevreden zijn.

 

Hoe gaat De Kleine Markies om met de ‘vrije tijd’ van baby’s?

 

Vaak worden baby’s bezig gehouden door de handelingen van volwassenen. Een baby wordt in de box gelegd om te spelen met een babygym boven zich. Of een baby wordt in een wippertje gezet om zo gezellig rond te kunnen kijken. De baby kan genieten van deze houding, maar heeft weinig eigen inbreng in zijn vrije tijd. Het kind is ‘zoet’ maar kan op zich weinig met de beperkte bewegingsvrijheid. Zijn ontwikkeling wordt beperkt in een box waarin het geen ruimte heeft om te rollen en deze ontwikkeling is al helemaal niet mogelijk als de baby in een wipper zit om ‘zoet’ om zich heen te kijken.

 

Kindercentrum De Kleine Markies biedt een kind de ruimte om, hoe klein deze ook is, zelf zijn initiatieven te nemen. Wanneer een baby belangstelling heeft voor zijn omgeving, wordt deze hem ook aangeboden. Een baby die wat speelruimte heeft om te ontdekken, zal zelf op onderzoek uit gaan en dit geeft de baby de mogelijkheid om zijn eigen bewegingen te leren kennen en te ontwikkelen. Een kind wat leert omrollen moet hier de ruimte voor hebben. Kindercentrum De Kleine Markies biedt baby’s die speelruimte om te kunnen ontwikkelen. De volwassene bereidt een veilige omgeving voor waarin het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen. De baby wordt voorzien van een bewegingsruimte die altijd iets groter is dan wat hij nodig heeft en van speelgoed dat zijn onderzoeksdrang bevredigt.

 

Kindercentrum De Kleine Markies heeft respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren. Er is een tijd voor rust en slaap. Een tijd van wakker zijn in contact met de pedagogisch medewerker die hem verzorgt. En een tijd om zelf actief bezig te zijn. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind er optimaal van kan profiteren.