Kindercentrum

De Kleine Markies

wie zijn we

WIE ZIJN WE

Kindercentrum De Kleine Markies heeft de peuteropvang en kinderopvang samengebracht. Kinderen (2-4 jaar) van de peuteropvang stromen in bij de kinderen van het kinderdagverblijf (0-4 jaar). 

 

We spreken dan ook niet meer van peuteropvang of kinderdagverblijf, maar van een kindercentrum. Een centrum dat gespecialiseerd is in liefdevolle opvang, opvoeding en ontwikkelingstimulering van kinderen in deze leeftijdsgroep.

In Bergen op Zoom zijn er verschillende voorzieningen voor kinderen van 0-4 jaar: kinderdagverblijven en peuteropvang.

Peuteropvang heeft als doel al spelend kinderen een goede voorbereiding te bieden op de basisschool. Een kinderdagverblijf heeft als doel het bieden van opvoeding en zorg voor kinderen van werkende ouders. De overeenkomst tussen deze twee is het ontmoeten van andere kinderen en het stimuleren van de ontwikkeling. 

 

BREDE VOORZIENING DE MARKIEZATEN
Kindercentrum De Kleine Markies is onderdeel van Brede Voorziening De Markiezaten. De kracht van deze Brede Voorziening uit zich in de unieke en verregaande samenwerking tussen Kindercentrum De Kleine Markies, basisschool Octopus, Speciaal onderwijs De Kameleon en SDW. Samen zijn zij in staat alle kinderen te begeleiden in hun groei en ontwikkeling.