Kindercentrum

De Kleine Markies

ziektebeleid

ZIEKTEBELEID

Een kind is ziek, wanneer het een temperatuur heeft van 38,5 graden Celsius, erg hangerig of lusteloos is en over pijn klaagt. Wanneer een kind ziek wordt, belt de pedagogisch medewerker één van de ouders. We overleggen met de ouders of het kind opgehaald kan worden.

Heeft een kind een herkenbare (kinder)ziekte dan hanteren wij de richtlijnen infectieziekten van de GGD. Daarnaast informeren we bij een besmettelijke ziekte de GGD.

 

Wanneer u gedetailleerde informatie wenst over het ziektebeleid van Kindercentrum De Kleine Markies, ligt deze ter inzage op locatie of klik hier voor meer informatie op internet.