Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Dienstverlening De Kleine Markies


Kindercentrum De Kleine Markies neemt de zorgende, begeleidende en vormende taak van ouders over op het moment dat een kind bij ons  geplaatst is.

Onze pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen even liefdevol als ouders dat thuis doen. Uw wensen maakt u kenbaar bij onze medewerkers.
Voor de allerkleinsten hebben we aandacht voor de verzorging, voeding, en slapen. Tijdens de wakkere periodes worden baby’s uitgedaagd om zichzelf en hun omgeving te gaan ontdekken.

De dreumesen en peuters zijn al een stuk zelfstandiger. Zij kunnen zelf keuzes maken uit het aanwezige spelmateriaal en uit het activiteiten aanbod van de pedagogisch medewerkers. We werken bewust aan de verschillende ontwikkelingen van uw kind, niet alleen de taalontwikkeling komt aanbod maar alle ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht. Om een goede start in het basisonderwijs te maken, bereiden we de kinderen hierop voor met het zogeheten VVE programma Piramide. 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie13 t/m 21 oktober 2018

Kerstvakantie:22 dec 2018 t/m  6 januari  2019

Voorjaarsvakantie:23 feb t/m 3 maart 2019

Tweede Paasdag: 22 april 2019

Meivakantie:27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart:30 mei  2019

Tweede Pinksterdag:10 juni 2019

Zomervakantie:6 jul 2019 t/m 18 aug 2019