Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Vaste dagopvang


Vaste dagopvang wordt aangeboden in dagdelen van 5,5 uur: ’s ochtends van 7.30-13.00 en ’s middags van 13.00 – 18.30 uur. De Kleine Markies opent om 6.30 uur. U kunt vanaf die tijd verlengde opvang reserveren.

Op het tarieven overzicht staat het uurtarief voor één dagdeel vermeld. Tevens treft u het tarief per maand aan voor één dagdeel. Dat is het bedrag dat maandelijks aan u gefactureerd wordt.

Het aanbod kinderdagopvang kunt u afnemen:

  • Gedurende schoolweken (40 wekenpakket)
    • Bij een 40 wekenpakket gaan wij ervan uit dat uw kindje er tijdens de schoolvakanties niet is.
  • Alle weken van het jaar
    • Bij een 52 wekenpakket gaan wij ervan uit, dat uw kindje er alle weken is. Gaat u echter tussentijds op vakantie, dan kunt u de niet gebruikte dagen op een ander moment in het kalenderjaar inzetten. U kunt dat regelen in overleg met de medewerker op de groep. Het wordt alleen toegestaan als er voldoende leiding aanwezig is. 

Elk pakket heeft zijn eigen uurtarief, welke af te lezen is in het tarievenoverzicht. Uw contract sluit u af voor een kalender jaar. De uren per jaar worden getotaliseerd en gedeeld door 12. Elke maand betaalt u 1/12 deel van de contractprijs, ook gedurende de vakanties. Hoewel het uurtarief van een kleiner pakket hoger is, is het gemiddelde tarief per maand lager, omdat u ook in de vakanties de maandfactuur moet voldoen.


 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie13 t/m 21 oktober 2018

Kerstvakantie:22 dec 2018 t/m  6 januari  2019

Voorjaarsvakantie:23 feb t/m 3 maart 2019

Tweede Paasdag: 22 april 2019

Meivakantie:27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart:30 mei  2019

Tweede Pinksterdag:10 juni 2019

Zomervakantie:6 jul 2019 t/m 18 aug 2019