Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Organisatie Kindercentrum De Kleine Markies

Samenstelling Kindercentrum De Kleine Markies

 

De Kleine Markies heeft dagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang.

De dagopvang en peuteropvang zijn geharmoniseerd. Dat betekent dat kinderen van de dagopvang én van de peuteropvang in dezelfde groep opgevangen worden.

We hebben drie van deze stamgroepen. Groep Teddybeer en Dikkie Dik zijn verticale groepen van 0 tot 4 jaar. Beide groepen vangen kinderen op van de dagopvang(0-4jr) én van de peuteropvang (2-4) Op deze groepen stromen de kinderen van de peuteropvang in bij de kinderen van het dagverblijf. Alle peuters krijgen hierdoor hetzelfde programma aangeboden. Om te zien hoe leuk het is dat kinderen van 0-4 jaar bij elkaar in de groep opgevangen worden, Klik hier.

Groep Dribbel(3+groep) is een horizontale groep voor kinderen vanaf 3 jaar tot dat ze naar de basisschool gaan. Deze groep bevindt zich in de gang van BS Octopus, vlakbij groep 1/2. Hierdoor is er een actieve samenwerking mogelijk met elkaar. 
Deze groepen bestaan maximaal uit 16 kinderen.

BSO Ocokids bestaat uit 1 basisgroep. Deze is verticaal samengesteld: kinderen in de basisschoolleeftijd worden hier opgevangen. Onze medewerkers brengen de kinderen 's ochtends naar school en halen ze 's middags weer op. Wij richten ons op de kinderen die op BS Octopus zitten.

 

Op elke groep staat een vast team van pedagogisch medewerkers. Deze zijn het aanspreekpunt voor de ouders. Alle pedagogisch medewerkers zijn het bezit van een diploma passend binnen CAO kinderopvang en zijn  tevens gecertificeerd VVE medewerker en zijn in het bezit van een certificaati EHBO bij kinderen(of worden hiervoor opgeleid). Ook zijn alle medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en staan geregistreerd in het personenregister. Naast de beroepskrachten kan er op de groep gewerkt worden met stagiaires of vrijwilligers, ook zij hebben een Verklaring Omtrent Gedrag.