Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Pedagogische visie

Kindercentrum De Kleine Markies vindt het belangrijk dat een kind zich prettig voelt in de groep. Een kind wat zich prettig voelt zal zich beter kunnen ontwikkelen dan wanneer het zich onprettig voelt.

Om zich prettig  te voelen heeft het kind de volgende basisbehoeften:

  • Het kind wil zich gewaardeerd voelen in wat hij kan en dit in zijn eigen tempo kunnen doen(persoonlijke competentie)
  • Het kind wil het gevoel dat mensen hem waarderen en met hem om willen gaan (sociale competentie)
  • Het kind wil het gevoel dat hij iets kan ondernemen zonder dat anderen hem daarbij moeten helpen(zelfstandigheid).

Om aan deze behoeften te kunnen voldoen, heeft een pedagogisch medewerker de taak om kinderen gedurende de hele dag te ondersteunen, uit te dagen en vertrouwen te geven.

Het kind moet zich veilig voelen en moet ervaren dat er spelenderwijs ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Elk kind heeft zijn eigen tempo in zijn ontwikkeling op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en verstandelijk terrein. 

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilig en vertrouwde omgeving en zorgen voor ontwikkelingskansen voor de kinderen. Deze  kansen ziet Kindercentrum De Kleine Markies tijdens het spelen, de verzorging en tijdens het meedoen met de dagelijkse bezigheden. Ter ondersteuning van de verschillende ontwikkelingen maar met name de taalontwikkeling, bieden de pedagogisch medewerkers de twee en driejarige peuters het Voor-en Vroegschoolse Educatie programma Piramide aan.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie13 t/m 21 oktober 2018

Kerstvakantie:22 dec 2018 t/m  6 januari  2019

Voorjaarsvakantie:23 feb t/m 3 maart 2019

Tweede Paasdag: 22 april 2019

Meivakantie:27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart:30 mei  2019

Tweede Pinksterdag:10 juni 2019

Zomervakantie:6 jul 2019 t/m 18 aug 2019